Category: Hindi Vyakaran

लोकसेवक – भाववाचक संज्ञा (Lokasevak – Bhav Vachak Sangya)

बुद्धिमान – भाववाचक संज्ञा (Buddhimaan – Bhav Vachak Sangya)

लम्बा – भाववाचक संज्ञा (Lamba – Bhav Vachak Sangya)

रोगी – भाववाचक संज्ञा (Rogee – Bhav Vachak Sangya)

युवा – भाववाचक संज्ञा (Yuva – Bhav Vachak Sangya)