फुर्तीला – भाववाचक संज्ञा (Phurteela – Bhav Vachak Sangya)

पथरीली – भाववाचक संज्ञा (Pathareelee – Bhav Vachak Sangya)

पीला – भाववाचक संज्ञा (Peela – Bhav Vachak Sangya)

निकृष्ट – भाववाचक संज्ञा (Nikrsht – Bhav Vachak Sangya)

चिकना – भाववाचक संज्ञा (Chikana – Bhav Vachak Sangya)