प्रथम विलोम शब्द | Pratham Vilom Shabd

प्रदोष विलोम शब्द | Pradosh Vilom Shabd

पालन विलोम शब्द | Paalan Vilom Shabd

प्रसिद्ध विलोम शब्द | Prasiddh Vilom Shabd