बच्चा विलोम शब्द | Bachcha Vilom Shabd

बर्बर विलोम शब्द | Barbar Vilom Shabd

बाहूय विलोम शब्द | Baahooy Vilom Shabd

बहिरंग विलोम शब्द | Bahirang Vilom Shabd