बलवान विलोम शब्द | Balavaan Vilom Shabd

बंधन विलोम शब्द | Bandhan Vilom Shabd

फैला विलोम शब्द | Phaila Vilom Shabd

फायदा विलोम शब्द | Phaayada Vilom Shabd

फलदायक विलोम शब्द | Phaladaayak Vilom Shabd